30 min massage…………………………………………………………..450 kr

45 min massage…………..……………………………………………..500 kr

60 min massage…………………………………………………………..650 kr

90 min massage…………………………………………………………..800 kr

120 min massage…………………………………………………………1000 kr

Kalevala muskel- och ledkorrigering 120 min………………1000 kr

 

3-kort 30 min massage………………………………………………..1000kr

3-kort 45 min massage………………………………………………..1200 kr

3-kort 60 min massage………………………………………………..1600 kr

3-kort 90 min massage………………………………………………..1900 kr

3-kort 120 min massage………………………………………………2400 kr

 

I priserna ingår aromaterapi, värme- eller kylbehandling samt Ultraljud eller TENS vid behov.