TENS, Transkutan Elektrisk Nervstimulering, är en metod för smärtlindring som bygger på stimulering med svaga elektriska strömmar. En batteridriven apparat överför via ledningar ström till plattor som sätts på kroppen. Metoden används vid både akuta och långvariga smärttillstånd.

Behandlingen ges med hjälp av två eller fyra elektroder som fästs på huden över det område där man har ont. Behandlingen tar 20-40 minuter.