Ultraljud, som genererar djupvärme, sätter igång blodcirkulationen i området som ska behandlas. Ultraljud används för att mjuka upp ärrbildning i senor och muskler som skadats. Med ultraljud behandlas också inflammationer och svullnader.